πλοήγηση
21/03/2014

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 20 (είκοσι) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης
20/03/2014

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων, με μεταφορά της οργανικής θέσης, σε υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ.
06/03/2014

Επιστημονική Εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Την 27η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η νομική διάσταση της χρηματοοικονομικής κρίσης» και εισηγητή τον κ. Δημήτριο Τσιμπανούλη, Δικηγόρο, Dr. Jur.
19/02/2014

Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.

Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού ύστερα από τη διενέργεια της κλήρωσης μεταξύ των ισόβαθμων επιτυχόντων υποψηφίων.
07/02/2014

Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.: κλήρωση ισόβαθμων υποψηφίων

Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού: κλήση ισόβαθμων υποψηφίων σε κλήρωση στις 12-2-2014 ενώπιον της Επιτροπής.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Αναζητήσεις

Αναζήτηση Αποφάσεων ΕΔΑΔ

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης.

 ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ