πλοήγηση
12/02/2015

Δεύτερη Επιστημονική Εκδήλωση του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015

Την 26η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη διάλεξη της νέας σειράς των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015, με θέμα «Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - (Ερμηνευτική προσέγγιση των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων στο άρθρο 70 του ΚΔιοικΔικ)».
13/01/2015

Παρουσίαση βιβλίου

Την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Δ. Βολτή, επίτιμου Αντιπροέδρου Ν.Σ.Κ., με τίτλο ΕΓΚΟΛΠΙΟ «ΣΩΣΤΟΥ» ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ.
13/01/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Μιχαήλ Α. Απέσσος προήχθη σε Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το από 24.12.2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ΄1753/29.12.2014).
03/12/2014

Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου από 16:00 έως 20:00 και αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου από 13:30 έως 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων Συνέδριο με θέμα «Διοικητική Δικαιοσύνη».
02/12/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 4η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Νομολογία ΕΔΔΑ και Οικογενειακό Δίκαιο».
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 353
Έτος : 2012
Τίτλος : Διόρθωση κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα σε απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα.
Πρόεδρος : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Περίληψη : Η γνωμοδότηση πραγματεύεται ζητήματα που ανακύπτουν σε περίπτωση απαλλοτριώσεως που κηρύσσεται σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα και ειδικότερα ότι η προβλεπομένη στο άρθρο 133 του Μ.Κ. διαδικασία δεν εξομοιώνεται ούτε υποκαθιστά τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ.2 εδ.γ’ του Ν. 2882/2001 και συνακολούθως, τηρουμένης υποχρεωτικώς της διαδικασίας του άρθρου 133 του Μ.Κ., δεν μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή του άρθρου 16 παρ.5 του Ν. 2882/2001. Στις ίδιες απαλλοτριώσεις, κατά ρητή πρόβλεψη της παρ.9 του άρθρου 29 του Ν. 2882/2001, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των παρ.1-4 του άρθρου 16 του Ν. 2882/2001, η δε τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 133 του Μ.Κ. δεν αναιρεί την εφαρμογή τους. (ομοφ.)
Διατάξεις : ΝΔ 210/1973Α128Π1, ΝΔ 210/1973Α131, ΝΔ 210/1973Α133, ΝΔ 210/1973Α134, ΝΔ 210/1973Α138, Ν 2882/2001Α3Π1, Ν 2882/2001Α3Π2, Ν 2882/2001Α3Π3, Ν 2882/2001Α9Π2, Ν 2882/2001Α16
Λήμματα : ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ