πλοήγηση
03/06/2015

Επιστημονική Εκδήλωση

Την 18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 η Ένωση Αστικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Ζητήματα από το Δίκαιο των Συμβάσεων στον χώρο της Ενέργειας".
21/04/2015

Επιστημονική Εκδήλωση

Την 27η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 με 20.00 η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, η Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Saint Joseph της Βηρυτού και το Κέντρο Μελέτης των Δικαίων του Αραβικού Κόσμου (CEDROMA) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα "Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο στην Ελλάδα και το Λίβανο - Droit de la famille et des successions en Grece et au Liban".
12/02/2015

Δεύτερη Επιστημονική Εκδήλωση του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015

Την 26η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη διάλεξη της νέας σειράς των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015, με θέμα «Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - (Ερμηνευτική προσέγγιση των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων στο άρθρο 70 του ΚΔιοικΔικ)».
13/01/2015

Παρουσίαση βιβλίου

Την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Δ. Βολτή, επίτιμου Αντιπροέδρου Ν.Σ.Κ., με τίτλο ΕΓΚΟΛΠΙΟ «ΣΩΣΤΟΥ» ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ.
13/01/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Μιχαήλ Α. Απέσσος προήχθη σε Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το από 24.12.2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ΄1753/29.12.2014).
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 353
Έτος : 2012
Τίτλος : Διόρθωση κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα σε απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα.
Πρόεδρος : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Περίληψη : Η γνωμοδότηση πραγματεύεται ζητήματα που ανακύπτουν σε περίπτωση απαλλοτριώσεως που κηρύσσεται σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα και ειδικότερα ότι η προβλεπομένη στο άρθρο 133 του Μ.Κ. διαδικασία δεν εξομοιώνεται ούτε υποκαθιστά τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ.2 εδ.γ’ του Ν. 2882/2001 και συνακολούθως, τηρουμένης υποχρεωτικώς της διαδικασίας του άρθρου 133 του Μ.Κ., δεν μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή του άρθρου 16 παρ.5 του Ν. 2882/2001. Στις ίδιες απαλλοτριώσεις, κατά ρητή πρόβλεψη της παρ.9 του άρθρου 29 του Ν. 2882/2001, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των παρ.1-4 του άρθρου 16 του Ν. 2882/2001, η δε τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 133 του Μ.Κ. δεν αναιρεί την εφαρμογή τους. (ομοφ.)
Διατάξεις : ΝΔ 210/1973Α128Π1, ΝΔ 210/1973Α131, ΝΔ 210/1973Α133, ΝΔ 210/1973Α134, ΝΔ 210/1973Α138, Ν 2882/2001Α3Π1, Ν 2882/2001Α3Π2, Ν 2882/2001Α3Π3, Ν 2882/2001Α9Π2, Ν 2882/2001Α16
Λήμματα : ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ