πλοήγηση
12/02/2015

Δεύτερη Επιστημονική Εκδήλωση του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015

Την 26η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη διάλεξη της νέας σειράς των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015, με θέμα «Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - (Ερμηνευτική προσέγγιση των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων στο άρθρο 70 του ΚΔιοικΔικ)».
13/01/2015

Παρουσίαση βιβλίου

Την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Δ. Βολτή, επίτιμου Αντιπροέδρου Ν.Σ.Κ., με τίτλο ΕΓΚΟΛΠΙΟ «ΣΩΣΤΟΥ» ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ.
13/01/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Μιχαήλ Α. Απέσσος προήχθη σε Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το από 24.12.2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ΄1753/29.12.2014).
03/12/2014

Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου από 16:00 έως 20:00 και αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου από 13:30 έως 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων Συνέδριο με θέμα «Διοικητική Δικαιοσύνη».
02/12/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 4η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Νομολογία ΕΔΔΑ και Οικογενειακό Δίκαιο».
Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 256
Έτος : 2012
Τίτλος : Χρόνος συμβάσεων έργου ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας.
Πρόεδρος : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισηγητής : ΣΚΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Περίληψη : Ο χρόνος των συμβάσεων αναθέσεων έργου, διανυθείς στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από υπάλληλο, καταταχθέντα εκ των υστέρων σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, λογίζεται ότι έχει διανυθεί επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την διάταξη του εδ.β’ της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005, και, κατά συνέπεια, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.4 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α98Π1, Ν 3528/2007Α98Π2, Ν 3528/2007Α98Π4, Ν 3528/2007Α155, Ν 3320/2005Α1, Ν 3801/2009Α3Π1, ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-1996
Λήμματα : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ