πλοήγηση
03/06/2015

Επιστημονική Εκδήλωση

Την 18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 η Ένωση Αστικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Ζητήματα από το Δίκαιο των Συμβάσεων στον χώρο της Ενέργειας".
21/04/2015

Επιστημονική Εκδήλωση

Την 27η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 με 20.00 η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, η Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Saint Joseph της Βηρυτού και το Κέντρο Μελέτης των Δικαίων του Αραβικού Κόσμου (CEDROMA) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα "Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο στην Ελλάδα και το Λίβανο - Droit de la famille et des successions en Grece et au Liban".
12/02/2015

Δεύτερη Επιστημονική Εκδήλωση του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015

Την 26η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη διάλεξη της νέας σειράς των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015, με θέμα «Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - (Ερμηνευτική προσέγγιση των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων στο άρθρο 70 του ΚΔιοικΔικ)».
13/01/2015

Παρουσίαση βιβλίου

Την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Δ. Βολτή, επίτιμου Αντιπροέδρου Ν.Σ.Κ., με τίτλο ΕΓΚΟΛΠΙΟ «ΣΩΣΤΟΥ» ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ.
13/01/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Μιχαήλ Α. Απέσσος προήχθη σε Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το από 24.12.2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ΄1753/29.12.2014).
Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 256
Έτος : 2012
Τίτλος : Χρόνος συμβάσεων έργου ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας.
Πρόεδρος : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισηγητής : ΣΚΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Περίληψη : Ο χρόνος των συμβάσεων αναθέσεων έργου, διανυθείς στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από υπάλληλο, καταταχθέντα εκ των υστέρων σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, λογίζεται ότι έχει διανυθεί επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την διάταξη του εδ.β’ της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005, και, κατά συνέπεια, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.4 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α98Π1, Ν 3528/2007Α98Π2, Ν 3528/2007Α98Π4, Ν 3528/2007Α155, Ν 3320/2005Α1, Ν 3801/2009Α3Π1, ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-1996
Λήμματα : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ