πλοήγηση
21/03/2014

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 20 (είκοσι) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης
20/03/2014

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων, με μεταφορά της οργανικής θέσης, σε υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ.
06/03/2014

Επιστημονική Εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Την 27η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η νομική διάσταση της χρηματοοικονομικής κρίσης» και εισηγητή τον κ. Δημήτριο Τσιμπανούλη, Δικηγόρο, Dr. Jur.
19/02/2014

Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.

Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού ύστερα από τη διενέργεια της κλήρωσης μεταξύ των ισόβαθμων επιτυχόντων υποψηφίων.
07/02/2014

Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.: κλήρωση ισόβαθμων υποψηφίων

Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού: κλήση ισόβαθμων υποψηφίων σε κλήρωση στις 12-2-2014 ενώπιον της Επιτροπής.
Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 256
Έτος : 2012
Τίτλος : Χρόνος συμβάσεων έργου ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας.
Πρόεδρος : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισηγητής : ΣΚΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Περίληψη : Ο χρόνος των συμβάσεων αναθέσεων έργου, διανυθείς στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από υπάλληλο, καταταχθέντα εκ των υστέρων σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, λογίζεται ότι έχει διανυθεί επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την διάταξη του εδ.β’ της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005, και, κατά συνέπεια, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.4 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α98Π1, Ν 3528/2007Α98Π2, Ν 3528/2007Α98Π4, Ν 3528/2007Α155, Ν 3320/2005Α1, Ν 3801/2009Α3Π1, ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-1996
Λήμματα : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ