πλοήγηση
19/11/2014

Πρώτη Επιστημονική Εκδήλωση του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015

Την 26η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διάλεξη της νέας σειράς των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015 με θέμα «Πληροφορική και Δίκαιο»...
04/11/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 6η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Συλλογική αγωγή - Ειδικά θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου»...
18/09/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 9η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Νομοθετική κίνηση και εξελίξεις στο ιδιωτικό δίκαιο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (Ιανουάριος - Ιούνιος 2014)»...
10/07/2014

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης.
02/07/2014

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου, κατά την εκδήλωση της 26ης Ιουνίου 2014 στην Αίθουσα Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ.
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 256
Έτος : 2012
Τίτλος : Χρόνος συμβάσεων έργου ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας.
Πρόεδρος : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισηγητής : ΣΚΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Περίληψη : Ο χρόνος των συμβάσεων αναθέσεων έργου, διανυθείς στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από υπάλληλο, καταταχθέντα εκ των υστέρων σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, λογίζεται ότι έχει διανυθεί επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την διάταξη του εδ.β’ της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005, και, κατά συνέπεια, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.4 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α98Π1, Ν 3528/2007Α98Π2, Ν 3528/2007Α98Π4, Ν 3528/2007Α155, Ν 3320/2005Α1, Ν 3801/2009Α3Π1, ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-1996
Λήμματα : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ