πλοήγηση
21/03/2014

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 20 (είκοσι) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης
20/03/2014

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων, με μεταφορά της οργανικής θέσης, σε υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ.
06/03/2014

Επιστημονική Εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Την 27η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η νομική διάσταση της χρηματοοικονομικής κρίσης» και εισηγητή τον κ. Δημήτριο Τσιμπανούλη, Δικηγόρο, Dr. Jur.
19/02/2014

Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.

Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού ύστερα από τη διενέργεια της κλήρωσης μεταξύ των ισόβαθμων επιτυχόντων υποψηφίων.
07/02/2014

Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.: κλήρωση ισόβαθμων υποψηφίων

Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού: κλήση ισόβαθμων υποψηφίων σε κλήρωση στις 12-2-2014 ενώπιον της Επιτροπής.
Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 145
Έτος : 2012
Τίτλος : «Κλειστά επαγγέλματα» – Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων – Υποχρεωτικότητα εγκυκλίων για τα όργανα της Διοίκησης.
Πρόεδρος : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισηγητής : ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Περίληψη : α) Με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012, με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3919/2011, καταργούνται όλοι οι περιορισμοί, οι οποίοι προϋπήρχαν του Ν. 4038/2012 και αφορούσαν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011, με αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επικαλεστεί την εν λόγω κατάργηση κατά τη διαδικασία πρόσβασης και άσκησης των επαγγελμάτων που απελευθερώνονται. (ομοφ.)
β) Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από τη Διοίκηση για την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 και με τις οποίες θεωρούνται καταργημένες συγκεκριμένες διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας ως αντιβαίνουσες στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 2 και 3 του νόμο αυτού είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 3919/2011Α1, Ν 3919/2011Α2 Ν 3919/2011Α3, Ν 4038/2012Α4Π16, Ν 3528/2007Α25, Ν 3528/2007Α106
Λήμματα : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΝΤΟΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ