πλοήγηση
19/11/2014

Πρώτη Επιστημονική Εκδήλωση του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015

Την 26η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διάλεξη της νέας σειράς των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015 με θέμα «Πληροφορική και Δίκαιο»...
04/11/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 6η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Συλλογική αγωγή - Ειδικά θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου»...
18/09/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 9η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Νομοθετική κίνηση και εξελίξεις στο ιδιωτικό δίκαιο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (Ιανουάριος - Ιούνιος 2014)»...
10/07/2014

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης.
02/07/2014

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου, κατά την εκδήλωση της 26ης Ιουνίου 2014 στην Αίθουσα Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ.
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 145
Έτος : 2012
Τίτλος : «Κλειστά επαγγέλματα» – Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων – Υποχρεωτικότητα εγκυκλίων για τα όργανα της Διοίκησης.
Πρόεδρος : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εισηγητής : ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Περίληψη : α) Με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012, με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3919/2011, καταργούνται όλοι οι περιορισμοί, οι οποίοι προϋπήρχαν του Ν. 4038/2012 και αφορούσαν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011, με αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επικαλεστεί την εν λόγω κατάργηση κατά τη διαδικασία πρόσβασης και άσκησης των επαγγελμάτων που απελευθερώνονται. (ομοφ.)
β) Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από τη Διοίκηση για την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 και με τις οποίες θεωρούνται καταργημένες συγκεκριμένες διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας ως αντιβαίνουσες στα προβλεπόμενα από τα άρθρα 2 και 3 του νόμο αυτού είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 3919/2011Α1, Ν 3919/2011Α2 Ν 3919/2011Α3, Ν 4038/2012Α4Π16, Ν 3528/2007Α25, Ν 3528/2007Α106
Λήμματα : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΝΤΟΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ