πλοήγηση
21/04/2015

Επιστημονική Εκδήλωση

Την 27η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 με 20.00 η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, η Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Saint Joseph της Βηρυτού και το Κέντρο Μελέτης των Δικαίων του Αραβικού Κόσμου (CEDROMA) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα "Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο στην Ελλάδα και το Λίβανο - Droit de la famille et des successions en Grece et au Liban".
12/02/2015

Δεύτερη Επιστημονική Εκδήλωση του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015

Την 26η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη διάλεξη της νέας σειράς των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015, με θέμα «Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - (Ερμηνευτική προσέγγιση των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων στο άρθρο 70 του ΚΔιοικΔικ)».
13/01/2015

Παρουσίαση βιβλίου

Την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Δ. Βολτή, επίτιμου Αντιπροέδρου Ν.Σ.Κ., με τίτλο ΕΓΚΟΛΠΙΟ «ΣΩΣΤΟΥ» ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ.
13/01/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Μιχαήλ Α. Απέσσος προήχθη σε Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το από 24.12.2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ΄1753/29.12.2014).
03/12/2014

Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου από 16:00 έως 20:00 και αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου από 13:30 έως 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων Συνέδριο με θέμα «Διοικητική Δικαιοσύνη».
Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης

Αριθμός : 336
Έτος : 2009
Τίτλος : Υπαγωγή ή μη ανταλλαξίμων κτημάτων στην διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Πρόεδρος : ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής :
Περίληψη : Πρόεδρος: Α. Τζεφεράκος, Πρόεδρος ΝΣΚ
Εισηγητές: Δ. Μακαρονίδης, Β. Παπαθεοδώρου, Πάρεδροι
Τα ανταλλάξιμα ακίνητα της μορφής του εδαφίου 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 3208/2003, που τροποποίησε την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν 998/1979, μετά την ισχύ του ανωτέρω (3208/2003) νόμου, δεν υπάγονται στην διοίκηση και διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως εκ της μορφής των, αλλά εξακολουθούν να ανήκουν στην διοίκηση και διαχείριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, επί όλων των ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση και προστασία αυτών, όπως αυτή ασκείται από τον ιδιοκτήτη τους Ελληνικό Δημόσιο, μέσω των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ανωτέρω Υπουργείου λόγω της υπαγωγής αυτών των ακινήτων στην ανταλλάξιμη περιουσία και στο αντίστοιχο ειδικό νομικό καθεστώς που τη διέπει, υπαγόμενα, ταυτοχρόνως, και στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και, επομένως, εξακολουθούν να τελούν υπό την εποπτεία και προστασία των κατά τόπους αρμοδίων δασικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Διατάξεις : Ν 3208/2003Α1Π1 Ν 3208/2003Α1Π2 Ν 3208/2003Α21Π13 Ν 998/1979Α5Π1 Ν 357/1976Α1 Ν 357/1976Α6 Ν 357/1976Α7
Λήμματα : ΔΑΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ,ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ,
 
Εικόνα PDF : Κλίκ εδώ για το αρχείο
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ