πλοήγηση
18/09/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 9η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Νομοθετική κίνηση και εξελίξεις στο ιδιωτικό δίκαιο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (Ιανουάριος - Ιούνιος 2014)»...
10/07/2014

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης.
02/07/2014

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου, κατά την εκδήλωση της 26ης Ιουνίου 2014 στην Αίθουσα Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ.
16/06/2014

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την από 11.06.2014 Ανακοίνωσή της, που είχε ως αφετηρία το ανηρτημένο στο διαδίκτυο Σχέδιο του νέου «Ποινικού Κώδικα», αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη διατήρησης σε ισχύ των διατάξεων του ν. 1608/1950...
11/06/2014

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία εκφράζουμε την αντίθεση των Λειτουργών του ΝΣΚ στη σχεδιαζόμενη κατάργηση του ειδικού νόμου 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστάς του Δημοσίου» ή την προς το ευμενέστερο για τους δράστες των εγκλημάτων σε βάρος του Δημοσίου τροποποίησή του.
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Καλώς ήλθατε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

________________________________________________________________________________

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις

278 / 2014
Άδεια ανατροφής τέκνων – Χορήγηση βοηθήματος παραμονής αυτών σε Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

277 / 2014
Τρόπος χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνων επί πολύδυμης κύησης.

272 / 2014
ΕΚΠΑ – Δυνατότητα ή μη παροχής υπηρεσιών, από μέλος ΔΕΠ Επίκουρο Καθηγητή, σε απογευματινά ιατρεία άλλου νοσοκομείου από αυτό στο οποίο έχει τοποθετηθεί και ασκεί τα καθήκοντά του.

269 / 2014
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ – Αρμοδιότητα – Διαβίβαση των οικείων φακέλων των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών.

262 / 2014
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Αναδρομικότητα της διοικητικής έγκρισης ανάθεσης έργων των ασφαλιστικών φορέων σε τρίτους – Κατίσχυση άλλου νομικού πλαισίου έναντι του άρθρου 8 του ν.2042/1992 όσον αφορά την ανωτέρω διαδικασία.

258 / 2014
Ένοπλες Δυνάμεις – Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας – Χαρακτήρας έντοκης προκαταβολής έναντι του εφ’ άπαξ βοηθήματος – Ύψος επιτοκίου.

257 / 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (υλοποίηση Τοπικού Προγράμματος): α) έκδοση πράξεων της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΤΠ) με εκ των υστέρων έγκριση της συνθέσεώς της και καθ’ υπέρβαση της τασσόμενης προθεσμίας, β) εξόφληση δαπανών μισθοδοσίας του προγράμματος μέσω μετρητών – έλεγχος για τυχόν αξιοποίηση της χρηματοδότησης για άλλους σκοπούς.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ