πλοήγηση
21/03/2014

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 20 (είκοσι) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης
20/03/2014

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων

Απόφαση έκδοσης προκήρυξης - πρόσκλησης μετάταξης υπαλλήλων, με μεταφορά της οργανικής θέσης, σε υπηρεσιακές μονάδες του Ν.Σ.Κ.
06/03/2014

Επιστημονική Εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Την 27η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η νομική διάσταση της χρηματοοικονομικής κρίσης» και εισηγητή τον κ. Δημήτριο Τσιμπανούλη, Δικηγόρο, Dr. Jur.
19/02/2014

Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.

Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού ύστερα από τη διενέργεια της κλήρωσης μεταξύ των ισόβαθμων επιτυχόντων υποψηφίων.
07/02/2014

Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.: κλήρωση ισόβαθμων υποψηφίων

Πίνακας Επιτυχόντων Υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού: κλήση ισόβαθμων υποψηφίων σε κλήρωση στις 12-2-2014 ενώπιον της Επιτροπής.
Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Καλώς ήλθατε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

________________________________________________________________________________

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις

110 / 2014
Δυνατότητα ή μη αποζημίωσης αναδόχου εργολάβου μεταφοράς του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμφιάλης.

83 / 2014
Διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Κοσμήτορα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

77 / 2014
Συμμετοχή ως μέλους από την τάξη των ασφαλισμένων (εκπρόσωπος ασφαλισμένων) στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές (ΤΔΕ) των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

73 / 2014
Προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας – Προσθήκη διευκρινίσεων στα εγκεκριμένα σχέδια προκηρύξεων – Επανέγκριση ή όχι από την Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2286/1995.

63 / 2014
Δυνατότητα σύναψης σύμβασης απευθείας ανάθεσης με πλοιοκτήτη που πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, για χρονικό διάστημα μικρότερο του προβλεπόμενου στο άρθρο όγδοο, παρ.9 του ν. 2932/2001.

59 / 2014
Νομιμότητα ή μη της απόφασης 20241/3-10-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α., Μονάδα Β3 του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του YπAAT, για τη μη έγκριση υπογραφής σύμβασης αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» – Υποβολή προσφυγής από το Δήμο Λευκάδας.

55 / 2014
Προϋποθέσεις καταλογισμού σε βάρος υπαλλήλου ΙΔΑΧ, που απολύθηκε λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας, του συνόλου των αποδοχών που έλαβε κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άδειας, λόγω αθέτησης της υποχρέωσης του άρθρου 58 παρ.7 του Ν. 3528/2007 – Ζητήματα παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για επιστροφή των αποδοχών.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ