πλοήγηση
19/11/2014

Πρώτη Επιστημονική Εκδήλωση του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015

Την 26η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διάλεξη της νέας σειράς των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ. περιόδου 2014-2015 με θέμα «Πληροφορική και Δίκαιο»...
04/11/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 6η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Συλλογική αγωγή - Ειδικά θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου»...
18/09/2014

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων

Την 9η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Αστικολόγων επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Νομοθετική κίνηση και εξελίξεις στο ιδιωτικό δίκαιο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (Ιανουάριος - Ιούνιος 2014)»...
10/07/2014

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης.
02/07/2014

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου, κατά την εκδήλωση της 26ης Ιουνίου 2014 στην Αίθουσα Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ.
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Καλώς ήλθατε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

________________________________________________________________________________

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις

302 / 2014
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Απόδοση ή μη συμπληρωματικής αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, που κατατέθηκε σε αυτό και αφορά επικείμενα απαλλοτριωθεισών ιδιοκτησιών, τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στις αποφάσεις αναγνώρισης δικαιούχων.

300 / 2014
Δυνατότητα ή μη απόδοσης στον τέως Βασιλέα των Ελλήνων Κωνσταντίνο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) – Εγγραφή στοιχείων του ως εργοδότη.

295 / 2014
Υποχρέωση ή μη του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς συμμόρφωση σε έλεγχο νομιμότητας του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επί διαδικασίας άγονης εκλογής μέλους Δ.Ε.Π. και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, νόμιμες περαιτέρω ενέργειες αυτού.

293 / 2014
ΕΚΠΑ - Νομιμότητα ή μη της διαδικασίας και εκλογής Διευθυντή στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής.

289 / 2014
Υποχρέωση ή μη του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) του άρθρου 6 του Ν. 2286/1995, όπως ισχύει, προς υποβολή δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως.

286 / 2014
Α.Ε.Ι. – Ε.Μ.Π. – Σύνθεση Συγκλήτου – Ισχύς Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Συγκλήτου Ε.Μ.Π. μετά την κατάργηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων.

283 / 2014
Χρονικά όρια της θητείας, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, των εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ