πλοήγηση
10/07/2014

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης.
02/07/2014

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου, κατά την εκδήλωση της 26ης Ιουνίου 2014 στην Αίθουσα Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ.
16/06/2014

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την από 11.06.2014 Ανακοίνωσή της, που είχε ως αφετηρία το ανηρτημένο στο διαδίκτυο Σχέδιο του νέου «Ποινικού Κώδικα», αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη διατήρησης σε ισχύ των διατάξεων του ν. 1608/1950...
11/06/2014

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία εκφράζουμε την αντίθεση των Λειτουργών του ΝΣΚ στη σχεδιαζόμενη κατάργηση του ειδικού νόμου 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστάς του Δημοσίου» ή την προς το ευμενέστερο για τους δράστες των εγκλημάτων σε βάρος του Δημοσίου τροποποίησή του.
26/05/2014

Επιστημονική Εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Την 29η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η "ηλεκτρονική" δίκη : Εξέλιξη και προοπτική με αφορμή τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος E-curia του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Καλώς ήλθατε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

________________________________________________________________________________

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις

237 / 2014
Νομική αντιμετώπιση ζητημάτων αναφυομένων κατά τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, σε περιπτώσεις, υπέρβασης επταετίας από την έναρξή της, διορισμού επιβλέποντα Καθηγητή σε άλλο Α.Ε.Ι., παραίτησης, αναστολής άσκησης καθηκόντων, συνταξιοδότησης αυτού και έλλειψης ενδιαφέροντος επίβλεψης από άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, παραίτησης μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αδράνειας υποψηφίου διδάκτορα.

231 / 2014
Νόμιμες ενέργειες του Τμήματος Β.Σ.Α.Σ. για συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου μεταπτυχιακού φοιτητή.

222 / 2014
Υπαγωγή υποψηφίων στην ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.

217 / 2014
Υποχρέωση ή μη καταβολής δικαστικής εγγύησης λόγω αλλοδαπότητος από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν μόνιμη κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, αλλά σε Κράτη είτε εντός είτε εκτός της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας), τα οποία ασκούν αγωγές και εν γένει ένδικα βοηθήματα στα ελληνικά δικαστήρια ή επισπεύδουν αναγκαστική εκτέλεση σε υποθέσεις που αφορούν διεκδίκηση ή αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

216 / 2014
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2000-2006 Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (ΕΠΑΑ–ΑΥ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) 2000–2006 – Μέτρο «εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης αγροτών» – Νομική συνδρομή σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 61 του ν. 4235/2014 – Αναδρομικότητα ή μη – Συνέπειες – Διαδικασία.

213 / 2014
1) Δυνατότητα διεύρυνσης των γεωγραφικών περιοχών στις οποίες αναφέρονται οι λογαριασμοί: «Παροχή αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες(ΝΑ Ασία)», «Λογαριασμός κατάθεσης εισφορών για παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προς την Παλαιστίνη» και «Λογαριασμός κατάθεσης εισφορών για ανθρωπιστική βοήθεια Αϊτής» και 2) Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) για την διαχείριση των άνω τραπεζικών λογαριασμών που αφορούν τις περιοχές Παλαιστίνης και Αϊτής.

198 / 2014
Ισχύς του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, που θεσπίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3299/2004, μετά την ισχύ του ν.3908/2011.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ