πλοήγηση
10/07/2014

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) διοικητικών υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ., με μεταφορά της οργανικής θέσης.
02/07/2014

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου

Αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Ιωάννη Σακελλαρίου, κατά την εκδήλωση της 26ης Ιουνίου 2014 στην Αίθουσα Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Ν.Σ.Κ.
16/06/2014

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την από 11.06.2014 Ανακοίνωσή της, που είχε ως αφετηρία το ανηρτημένο στο διαδίκτυο Σχέδιο του νέου «Ποινικού Κώδικα», αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη διατήρησης σε ισχύ των διατάξεων του ν. 1608/1950...
11/06/2014

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία εκφράζουμε την αντίθεση των Λειτουργών του ΝΣΚ στη σχεδιαζόμενη κατάργηση του ειδικού νόμου 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων για τους καταχραστάς του Δημοσίου» ή την προς το ευμενέστερο για τους δράστες των εγκλημάτων σε βάρος του Δημοσίου τροποποίησή του.
26/05/2014

Επιστημονική Εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Την 29η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η "ηλεκτρονική" δίκη : Εξέλιξη και προοπτική με αφορμή τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος E-curia του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Καλώς ήλθατε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

________________________________________________________________________________

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις

269 / 2014
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ – Αρμοδιότητα – Διαβίβαση των οικείων φακέλων των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών.

258 / 2014
Ένοπλες Δυνάμεις – Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας – Χαρακτήρας έντοκης προκαταβολής έναντι του εφ’ άπαξ βοηθήματος – Ύψος επιτοκίου.

256 / 2014
Φορολογικός έλεγχος στην κατοικία φορολογουμένου.

254 / 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» - «ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων» - Δημόσια επιχορήγηση για την κατασκευή τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης - Έλεγχος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων - Επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης.

252 / 2014
Απαραίτητη ή μη η ύπαρξη εγγυητικής επιστολής για τη διαδικασία εκκαθάρισης των προγραμμάτων στο πλαίσιο συναφθεισών συμβάσεων μεταξύ της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) και ΜΚΟ.

247 / 2014
Στρατιωτικά Νοσοκομεία – Εφαρμογή ή μη της ΚΥΑ οικ146163/3-5-2012.

244 / 2014
Κληροδοτήματα – Καταβολή του ποσού της κληροδοσίας προσόδου – Τόκος υπερημερίας – Αρμόδιος φορέας που εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο από τον διαθέτη σκοπό – Ακολουθητέα διαδικασία.
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ