ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
20
ΣΕΠ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Συμβολική κατάθεση των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής.
20
ΣΕΠ
Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 368/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 27-9-2021. Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 368/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 27-9-2021.
16
ΣΕΠ
Αποφάσεις της Προέδρου του ΝΣΚ για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ λόγω COVID-19 Αποφάσεις της Προέδρου του ΝΣΚ (363 και 364/2021) για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ λόγω COVID-19.