ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
22
ΦΕΒ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατανομή των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την πλήρωση 56 κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ σε 16 αίθουσες, προκειμένου να διενεργηθεί η γραπτή εξέτασή τους στις 25, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2019.